พูดคุย แนะนำ ทั่วไป > วิธีฝึกสุนัข

วิธีฝึกให้สุนัข หมอบ

(1/1)

ขายหมา:
วิธีฝึกให้สุนัข หมอบ

ทำให้สุนัขหมอบลงกับคำสั่ง "หมอบ" หรือเมื่อออกคำสั่งด้วยมือ ให้คุณยกมือมาข้างหน้าพลิกโบกฝ่ามือลง อย่างไรก็ตาม คุณต้องทำไปจนกว่าสุนัขจะเข้าใจความหมายของคำสั่งและจะทำเองได้โดยไม่มีปฏิกิริยากึ่งบังคับจากคุณ สัญญาณมือควรจะทำควบคู่ไปกับการออกคำสั่ง คำสั่งนี้อาจจะยากไปหน่อยในช่วงแรก เพราะสุนัขอาจจะยังสับสนกับคำสั่งให้นั่งที่เราเรียนรู้มาก่อนในบทความที่แล้ว
การฝึกให้สุนัขหมอบควรจะเป็นการฝึกหลังจากที่สุนัขมีความรู้เรื่องนั่งเป็นแล้ว คำสั่ง "หมอบ" ใช้ร่วมไปกับสัญญาณโบกมือไปข้างล่างสุนัขจะต้องตอบรับ กับเสียงที่สั่งและสัญญาณมือให้เรายื่นมือซ้ายไปที่เหนือหัวสุนัขแล้วคว่ำฝ่ามือไปที่พื้น ส่วนมือขวาของเราให้ถือขนมไว้เพื่อเรียกความสนใจและลดมือลงไปที่พื้นช้าๆ โดยให้อยู่ใกล้ๆ กับตัวสุนัข

พอทั้งบั้นท้ายกับศอกของสุนัขแนบลงแตะพื้น ให้พูดว่าพูดชมเชยหรือพูดว่า OK แล้วจึงให้ขนมเพื่อเป็นรางวัล มันจะทำให้ในใจของสุนัขรู้ว่าถ้าทำอย่างงี้จะได้กินขนมอีก


นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version