พูดคุย แนะนำ ทั่วไป > อัพเดตข่าวหมา

ประกาศรับบริจาคเลือดสุนัข

(1/1)

ขายหมา:
 ด้วยภาควิชา สรีรวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีโครงการศึกษาวิจัยภาวะเครียดออกซิเดชั่น ในสุนัขที่ป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจเสื่อม และมีความต้องการรับบริจาคเลือดสุนัขเพื่อใช้เป็นชุดควบคุมของงานวิจัย จำนวน 10 ตัว โดยสุนัขต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้


     1.เป็นสุนัขปกติ สุขภาพดี ไม่มีโรคประจำตัว
     2.สุนัขมีอายุระหว่าง 5-15 ปี
     3.สุนัขพันธุ์ Poodle , Shih Tsu , หรือสายพันธุ์ขนาดเล็กที่มีน้ำหนักตัวไม่เกิน 10kg
     4.ไม่ได้รับยาต้านอนุมูลอิสระ หรือ ไวตามินต่างๆ


การเข้าร่วมบริจาคเลือด

     ท่านสามารถแจ้งได้ที่สัตวแพทย์ที่คลินิกโรคหัวจ หรือแจ้งโดยตรงได้ที่ผู้วิจัย ตามเบอร์โทรด้านล่าง ซึ่งคณะผู้วิจัยขอรับบริจาคตัวอย่างเลือดปริมาตร 5-6 มิลลิลิตร ซึ่งเป็นปริมาณน้อยไม่ส่งผลต่อสุขภาพของสุนัขของท่าน สุนัขที่เจ้าร่วมต้องงดอาหารไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมงก่อนการเจาะเลือด การเก็บตัวอย่างเลือดจะเก็บจากหลอดเลือดบริเวณลำคอหรือขา และจำเป็นต้องโกนขนเพื่อให้เห็นหลอดเลือดอย่างชัดเจน

     สิ่งที่สุนัขของท่านจะได้รับ คือ ผลการตรวจสุขภาพมากกว่า 20 รายการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผลการตรวจเลือดประกอบด้วยค่านับเม็ดเลือดทั้งหมด การตรวจหาพยาธิในเม็ดเลือด ค่าเคมีการทำงานของตับและไต ระดับโปรตีนในเลือด และระดับฮอร์โมนจากต่อมธัยรอยด์นั้น คณะผู้วิจัยจะส่งให้ท่านภายใน 2 วันทำการ

    ผู้ที่สนใจพาน้องหมาไปบริจาคเลือดเพื่อการวิจัยสามารถโทรสอบถามข้อมูลได้ที่ คลินิกเฉพาะทางโรคหัวใจ โทร 02-218-9716 , ผศ. น.สพ.ดร. สุวรรณเกียรติ สว่างคุณ โทรศัพท์ 02-218-9742 , น.สพ. ปกิตติ์ บุญพละ โทรศัพท์ 085-955-1180

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version