พูดคุย แนะนำ ทั่วไป > อัพเดตข่าวหมา

การรักษาโรคหัวใจในสุนัขและแมวในปัจจุบัน

(1/1)

Anuta Smt:
การรักษาโรคหัวใจในปัจจุบันโดยมากจะเป็นการรักษาทางยา เพื่อชะลอไม่ให้สุนัขเข้าสู่ภาวะหัวใจล้มเหลว ภายหลังจากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจสุนัขจําเป็นจะต้องได้รับยาไปตลอดชีวิต และควรเข้ารับการตรวจประเมินสภาพร่างกายและการทํางานของหัวใจโดยสัตวแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับขนาด และชนิดยาตามอาการที่สุนัขแสดง รวมท้ังเฝ้าระวังการทํางานของอวัยวะอื่นๆ เช่น ไต และตับ เนื่องจากหัวใจเป็นศูนย์รวมของการไหลเวียนเลือดภายในร่างกายหากมีปัญหาเกิดขึ้นที่หัวใจย่อมส่งผลให้เกิดความผิดปกติที่อวัยวะอื่นๆในร่างกายได้เช่นเดียวกัน
 #ศูนย์โรคหัวใจสัตว์เลี้ยง #โรงพยาบาลสัตว์นนทรี
 #https://www.facebook.com/PetHeartCenter/
 #โทรศัพท์ 02-955-7845 / 02-955-7846
 #โรคหัวใจสุนัขและแมว
 #โรคพยายาธิหนอนหัวใจ
 #น้องหมาน้องแมว
 #รักษาโรคหัวใจสัตว์เลี้ยง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version