พูดคุย แนะนำ ทั่วไป > อัพเดตข่าวหมา

“เราเอาความเสียใจจากการสูญเสียในหลวงในเวลานี้ออกมาเปลี่ยนเป็นพลังทำเรื่องราวดีๆ

(1/1)

Anuta Smt:
“เราเอาความเสียใจจากการสูญเสียในหลวงในเวลานี้ออกมาเปลี่ยนเป็นพลังทำเรื่องราวดีๆ บางทีความเสียใจที่เรามี ถ้าเรามาอยู่ร่วมกัน เราจะได้แบ่งเบาความทุกข์ซึ่งกันและกัน ถ้าเราอยู่บ้านคนเดียว เราก็จมอยู่กับความทุกข์ พอเราออกมาและเราทำสิ่งดีเพื่อพระองค์ท่านขึ้นมาแล้วมันสำเร็จ ความสุขก็เกิดขึ้น”

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version