พูดคุย แนะนำ ทั่วไป > อัพเดตข่าวหมา

หมาถนัดซ้ายจะเป็นหมาที่ดุ ??

(1/1)

ขายหมา:
หมาถนัดซ้ายที่เต็มไปด้วยความก้าวร้าว     หลายคนอาจสงสัยว่า หมามีถนัดซ้ายถนัดขวา หรือถนัดทั้งสองข้างด้วยเหรอ? นี่เป็นเรื่องจริงนะ ประชากรหมาเกือบครึ่งหนึ่งจะชอบใช้เท้าข้างซ้ายมากกว่า ในขณะที่เมื่อเทียบกันแล้ว ประชากรมนุษย์ที่ถนัดซ้ายทั้งโลกมีอยู่เพียง 10% เท่านั้น

     งานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ตีพิมพ์ใน Journal of Veterinary Behavior  ระบุว่า มีความเชื่อมโยงระหว่างความถนัดซ้ายของหมา กับความการแสดงความก้าวร้าวต่อมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนแปลกหน้า     งานวิจัยชิ้นนี้เริ่มคิดโดยการตั้งสมมติฐานว่า สมองซีกขวาเชื่อมโยงกับอารมณ์ด้านลบ และสมองซีกซ้ายเชื่อมโยงกับอารมณ์ด้านบวก และเนื่องจากคนถนัดซ้ายมักจะใช้สมองซีกขวา ในภาพรวมแล้วจึงสามารถสรุปได้ว่า มีความเชื่อมโยงระหว่างการใช้เท้าข้างที่ถนัดกับการทำงานของสมองในหมาแบบเดียวกับที่เกิดขึ้นในคน นักวิจัยจึงมุ่งมั่นที่จะหาความสัมพันธ์ระหว่างเท้าข้างที่หมาถนัดกับสภาพอารมณ์โดยรวมของมัน

     การวิจัยใช้วิธีให้หมาที่เข้าร่วมการทดสอบเล่นของเล่นที่บรรจุอาหารเอาไว้ข้างใน และสังเกตว่ามันใช้เท้าข้างซ้ายหรือว่าข้างขวาเป็นหลัก ควบคู่ไปกับการตอบแบบสอบถามเรื่องสภาวะทางอารมณ์โดยเจ้าของ แม้ว่านักวิจัยจะไม่ค้นพบหลักฐานที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างการใช้เท้าข้างที่ถนัดกับอารมณ์ของหมา แต่ก็พบว่า หมาที่ชอบใช้เท้าข้างซ้าย มีแนวโน้มจะแสดงความก้าวร้าวต่อคนแปลกหน้ามากกว่าหมาที่ไม่ได้แสดงออกว่าถนัดข้างใดข้างหนึ่งเป็นพิเศษ จึงสรุปได้ว่า ความเชื่อมโยงระหว่างมือ(เท้า)ข้างที่ถนัดกับสมองของหมานั้นเหมือนกับคนอย่างที่ได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ในตอนแรกนั่นเอง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version