พูดคุย แนะนำ ทั่วไป > อัพเดตข่าวหมา

รูปทรงกะโหลกน้องหมาเกี่ยวกับความฉลาดหรือไม่ ??

(1/1)

ขายหมา:
     จากการวิจัยค้นคว้ารูปร่างของหัวสุนัขของคุณอาจแสดงให้เห็นบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับ ความสามารถและสติปัญญาของของน้องหมา โดยในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 มีผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์สามารถประมาณการณ์สติปัญญาและบุคลิกภาพของบุคลต่าง ๆ ได้จากการดูรูปทรงของศีรษะและใบหน้าของคนนั้น เรียกวิธีการนี้ว่า physiognomy

     คล้าย ๆ กับการดูโหวงเฮ้ง ที่ใช้ดูลักษณะบุคคล ดูตา คิ้ว รูปหน้า ว่าคนลักษณะแบบนี้เป็นคนเช่นไร และยังมีทฤษฏีที่วิเคราะห์ลักษณะของ กษัตริย์สมัยก่อน ว่ารูปร่างของกะโหลก หรือองค์ประกอบโดยรวม คล้ายกับสัตว์บางชนิด ดังรูป

จากรูปที่ 1 ลักษณะหน้าคล้าย ๆ สิงโต โครงสร้างแบบนี้จะดูดีมีสกุล  เป็นผู้สูงศักดิ์ ลักษณะเป็นผู้กล้า เป็นนักรบ น่าเกรงขาม
จากรูปที่ 2  ลักษณะหน้าคล้ายหมูตอน ก็จะดูเป็นคนตะกละ  สกปรก ดูโง่ เชื่องช้า
     ในการศึกษางานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในกระบวนการพฤติกรรมเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยนักจิตวิทยาWilliam S. Helton ที่มหาวิทยาลัยUniversity of Canterburyในประเทศนิวซีแลนด์ตัดสินใจที่จะศึกษาวิจัย รูปร่างของหัวสุนัขมีความเกี่ยวข้องกับสติปัญญา ความฉลาด หรือไม่ มีและมีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดในรูปของหัวพันธุ์สุนัขจำนวนมากคือ พวกเขาช่วงจากสุนัขหัวอีกต่อไปเรียกว่า "dolichocephalic" (หัวกะโหลกแบบยาว)เช่น สายพันธุ์ Grey Hounds หรือ สายพันธุ์ Borzois และสุนัขที่กะโหลกศีรษะแบบกว้างเรียกว่า “brachycephalic"  เช่นสุนัขสายพันธุ์Mastiffและ Staffordshire Bull Terrier ส่วนกะโหลกแบบ"mesocephalic" เหมือนในพวกตระกูล ลาบราดอร์ ( Labrador retrievers) หรือ พันธุ์ Australian cattle


     จากการวิจัยกะโหลกแบบ mesocephalic มีความยืดหยุ่นทางปัญญามากทำให้พวกเขาได้รับการฝึกฝนได้ง่ายขึ้นและปรากฏว่ามีสติปัญญาที่สูงขึ้น มันอาจจะยากที่จะตัดสินว่ามีการเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างสิ่งเหล่านี้ แต่หลังจากที่การศึกษาวิจัย นักวิทยาศาสตร์พบว่าส่วนมากสติปัญหาสุนัขเป็นไปตามสมมติฐาน


     โดยในที่นี้ไม่ได้หมายความว่า นอกจากพวกกะโหลกแบบ mesocephalic จะโง่นะแต่จากการวิจัยสรุปได้ว่ากะโหลกศีรษะน้องหมาจะมีผลต่อสมอง ในด้านสติปัญญา และความสามารถในฝึกฝน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version