พูดคุย แนะนำ ทั่วไป > อัพเดตข่าวหมา

รู้หรือไม่ สุนัขหลายพันธุ์เชี่ยวชาญเรื่องโยคะ

(1/1)

ขายหมา:
รู้หรือไม่ สุนัขหลายพันธุ์เชี่ยวชาญเรื่องโยคะ

ตามมาดูรูปเทคนิคโยคะของสุนัขเหล่านี้กันนะค่ะ

1. “Namaste”

2. “Spine Twisting Pose”

3. “Full Locust Pose”

4. “Seperate Leg Stretching Pose”

5. “Plank Inhale”

6. “Locust Pose”

7. “Crocodile”

8. “Eackward Bond”

9. “Plank Inhale”

10. “Updog”

11. “Wind Removing Pose”

12. “Plank Inhale”

13. “Bow Pose”

14. “Toe Pose”

15. “Cobra Pose”

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version