พูดคุย แนะนำ ทั่วไป > อัพเดตข่าวหมา

ถ้าคิดจะเลี้ยงสุนัข ควรอ่านบทความนี้ก่อน ^^

(1/1)

ขายหมา:
ข้อปฏิบัติเบื้องต้นของความรับผิดชอบของเจ้าของสุนัข ต่อ ตนเอง สุนัข และผู้อื่น

1. เจ้าของสุนัขต้องมีเวลาในการฝึกสุนัข หากเป็นสุนัขที่ซนเกินจะฝึกเองต้อง คุณควรหาสถานที่รับฝึกนิสัยที่ดีให้สุนัขของคุณ

2. เจ้าของสุนัขควรจะตัดสินใจที่จะซื้อสุนัขจากพ่อแม่พันธุ์ที่รู้ที่ไปที่มา

3. หากไม่สามารถทำข้อที่ 2 ได้ ก็จะเป็นการซื้อสุนัขจากร้านสัตว์เลี้ยง ที่ไม่รู้ที่ไปที่มาของพ่อแม่ ดังนั้นควรจะยอมรับกับผลที่ตามมา
เช่น อารมณ์ของสุนัข โรคที่อาจเกิดจากการดูแลจากร้านค้าที่ไม่ทั่วถึง การไม่รับประกันหลังการขาย

4. เจ้าของสุนัขต้องศึกษาข้อมูลสายพันธุ์สุนัขที่เหมาะกับความเป็นอยู่ของครอบครัว เพื่อความเข้ากันได้ และการปรับตัวที่ไม่ต้องมากนัก
 
5. หากสุนัขมีทายาท ควรดูแลเด็กน้อยเหล่านั้นให้ดีเช่นกัน

6. เจ้าของสุนัขควรอุทิศเวลา 16 สัปดาห์แรก ดูแลสุนัขอย่างใกล้ชิด

7. เจ้าของสุนัขมีความรับผิดชอบเชื่อฟังกฎหมายบังคับ การอยู่ร่วมกันในสังคม เช่น การควบคุมสุนัขในความดูแลไม่ให้ไปวุ่นวายกับเพื่อนบ้าน การใช้อุปกรณ์เช่น สายจูงเพื่อความปลอดภัยและง่ายต่อการควบคุมเสมอ

8. เจ้าของสุนัขหมั่นนำสุนัขไปหาสัตวแพทย์เสมอ และดุแลทั้งจิตใจ ร่างกาย และอารมณ์ของสุนัขให้ดีอยู่เสมอ ๆ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version