พูดคุย แนะนำ ทั่วไป > อัพเดตข่าวหมา

สงสัยมั้ย “ทำไมน้องหมาน้องแมว ที่หลงทาง หาทางกลับบ้านเองได้”

(1/1)

ขายหมา:
     
สงสัยมั้ย “ทำไมน้องหมาน้องแมว ที่หลงทาง หาทางกลับบ้านเองได้”
          นักจิตวิทยาชาวอังกฤษได้ศึกษา เรื่อง การหาทางกลับบ้านของสัตว์เลี้ยง โดยตั้งวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค้นคว้ากระบวนการทางจิต ที่อาจซ่อนอยู่ในสัตว์เลี้ยงเมื่อหลงทางจากบ้านไปในที่ไกลๆ ผลการศึกษา สรุปออกมาว่าน้องหมาสามารถหาทางกลับบ้านเองได้ แต่ไม่สามารถระบุวิธีการที่น้องหมาใช้ได้ จึงตั้งข้อสันนิษฐาน ดังนี้


1.   การหาทางอาจเหมือนนกที่อาศัยทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวในการนำทาง

2.   แผนที่ที่อยู่ในสมองสัตว์

3.   ความอยู่รอดและการสำรวจอาณาเขตถิ่นที่อยู่

4.   ความสามารถในการดมกลิ่น

5.   ความสามารถในการได้ยิน

6.   สนามแม่เหล็ก

7.   ตำแหน่งของดวงอาทิตย์


          สำหรับสี่ข้อแรกได้รับการพิสูจน์แล้วว่า น้องหมาและน้องแมว มีความสามารถคือ สามารถไปและกลับทาง เดิมกับขาไปได้ หรือเป็นคนละทางกับขาไป แต่หากปล่อยไปไกลมากยังเป็นข้อสงสัยอยู่ ทำให้ต้องศึกษาต่อว่าสัตว์เลี้ยงสามารถดูตำแหน่งดวงอาทิตย์ หรืออาศัยสนามแม่เหล็กในการนำทางแบบเดียวกับที่นกทำได้หรือไม่
   
ข้อควรระวัง  ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องทดลองนำสัตว์เลี้ยงของท่านไปปล่อยไกลๆ ทดสอบความสามารถนะค่ะ เพราะส่วนใหญ่เราให้เค้าอยู่ในกรง เรื่องกลับบ้านได้เองคงยาก และเสี่ยงต่อการหายไปจริงๆค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version