พูดคุย แนะนำ ทั่วไป > อัพเดตข่าวหมา

เรื่องราวน่ารักของ "คุณหลวงแจ่ม ภักดี" และ “คุณแป๊ะฮวยอิ้ว”

(1/1)

ขายหมา:
        ประวัติสายพันธุ์สุนัข เซนต์เบอร์นาร์ด (St. Bernard) มาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เซนต์เบอร์นาร์ดเป็นสุนัขที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานกว่า 1 พันปี โดยในสมัยนั้น มีนักบุญที่ชื่อว่า Bernard ได้ทำการไล่ต้อนพวกโจรฮังการีที่มักสร้างความเดือดร้อน ด้วยการปล้น ฆ่า แต่เส้นทางในบริเวณนั้นที่สัญจรไปมามีอันตรายและความยากลำบากในการเดินทาง เป็นอย่างมาก ทั้งอากาศที่หนาวเย็น และอันตรายจากพายุหิมะและหิมะถล่ม ทำให้ นักเดินทางที่ใช้เส้นทางดังกล่าวโดนหิมะถล่มใส่และติดค้างอยู่ นักบุญ Bernard จึงได้นำสุนัข มาช่วยเหลือและฝึกฝน เนื่องจาก ประสาทการดมกลิ่นของเซนต์เบอร์นาร์ดนั้นดีมากๆสามารถค้นหานักเดินทางที่ ประสบภัยอยู่ใต้หิมะได้แม้จะอยู่ต่ำลงไปหลายฟุตก็ตาม ต่อมาผู้คนจึงได้ชื่นชมและยกย่องว่าเป็น หมานักบุญ หรือ St. Bernard และเซนต์เบอร์นาร์ด ยังเป็นสุนัขประจำชาติสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วย        คุณหลวงแจ่ม ภักดี เดิมเป็นสุนัขของคุณฉันทนา ศรีสวัสดิ์ซึ่งมีบ้านตั้งอยู่หน้า วังไกลกังวล โดยคุณฉันทนาได้ตั้งชื่อให้ว่า เจ้าเจมส์ ซึ่งมักจะแอบมุดรั้วลวดหนามเข้าไปในวังและบางครั้งเจ้าเจมส์แอบไปนอนตากแอร์ในครัวฝรั่งจนเจ้าหน้าที่ต้องจูงกลับมาถึง 3 ครั้งจนกระทั่งครั้งสุดท้ายเจ้าเจมส์ได้แอบมุดรั้วเข้าไปถึงเขตพระราชฐานชั้นในจนเจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาตักเตือนหลังจากนั้นไม่นานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้มีรับสั่งถามหาเจ้าเจมส์ คุณฉันทนาและเจ้าหน้าที่จึงได้นำเจ้าเจมส์ไปอาบน้ำทำความสะอาดและพาเข้าเฝ้าโดยได้อยู่ในวังไกลกังวลถึง 3 วัน

        หลังจากนั้นคุณฉันทนาจึงตัดสินใจถวายเจ้าเจมส์ให้เป็นสุนัขทรงเลี้ยงพระองค์จึงพระราชทานนามให้เจ้าเจมส์ว่าคุณหลวงแจ่มเนื่องจากชื่อเดิมของคุณหลวงแจ่มคือเจ้าเซอร์เจมส์แต่เมื่อมาอยู่กับพระเจ้าแผ่นดินไทยจึงพระราชทานบรรดาศักดิ์แบบไทยพร้อมกับพระราชทานนามสกุลให้ว่าภักดีสื่อถึงความจงรักภักดีของคุณหลวงแจ่ม
ต่อมาเมื่อคุณหลวงแจ่มมีลูกจึงได้พระราชทานลูกสุนัขเพศเมีย 1 สุนัขให้แก่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งสมเด็จพระเทพ ฯ ได้พระราชทานนามให้ว่า คุณแปะฮวยอิ้ว        “คุณแป๊ะฮวยอิ้ว” เป็นสุนัขเพศเมียพันธุ์เซนต์เบอร์นาร์ด มีขนสีขาวแต้มน้ำตาลด้านขวามากกว่าด้านซ้าย นิสัยเรียบร้อย อ่อนน้อม ถ่อมตน คุณแป๊ะฮวยอิ้วเป็นลูกของหลวงแจ่มที่ได้รับพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แด่สมเด็จพระเทพฯ
       
        เมื่อเวลาสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ไปที่ใดคุณแป๊ะฮวยอิ้วก็จะตามเสด็จไปด้วยเป็นประจำ และจะมีประชาชนขอถ่ายรูปด้วยเสมอ ระหว่างถ่ายรูป คุณแป๊ะฮวยอิ้วก็จะคาบตะกร้าเอาไว้


       
        วันหนึ่ง ระหว่างที่คุณแป๊ะฮวยอิ้วคาบตะกร้าอยู่ ก็มีคนใส่เงินลงไปในตะกร้า สมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรเห็นเช่นนั้นจึงรับสั่งให้นำเงินจำนวนนี้เข้าโครงการ “แป๊ะฮวยอิ้วช่วยเพื่อน” เพื่อสมทบทุนด้านค่าใช้จ่ายช่วยเหลือเพื่อนสุนัข เงินส่วนหนึ่งมอบให้แก่โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ
ส่วนเวลาคุณแป๊ะฮวยอิ้วไปที่ไหนก็จะมีคนมาถ่ายรูปด้วยตลอด ตอนอารมณ์ดีก็จะยิ้มให้ พออารมณ์ไม่ดีก็หน้างอ ตั้งแต่ได้เงินมาคุณแป๊ะฮวยอิ้วยิ้มตลอดไม่หน้างอเลย
       


        คุณแป๊ะฮวยอิ้วมีนิสัยเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน เวลาเดินผ่านพี่ๆ สนัข (โดยเฉพาะพี่ทิฟฟี่และพี่โป๊ยเซียน) จะเดินค้อมตัวให้อย่างอ่อนน้อม ชอบคลุกคลีกับสุนัขตัวเล็ก โดยเฉพาะลูกสุนัข จึงนึกว่าตัวเองตัวเล็กด้วย ไม่ชอบกินผักทุกชนิด

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version