พูดคุย แนะนำ ทั่วไป > อัพเดตข่าวหมา

"โครงการทำหมันฟรีให้สุนัขตามชุมชนต่างๆ "

(1/1)

ขายหมา:
ทำหมันฟรี!
เนื่องในโอกาสครบรอบ 4 ปี เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์ภา
เพื่อช่วยลดปัญหาสุนัขจรจัด และสัตว์เลี้ยงถูกทอดทิ้ง อย่างมียั่งยืนและมีเมตตาธรรม คณะทำงานเครือข่ายคนรักน้องหมาฯ จึงจัดทำ "โครงการทำหมันฟรีให้สุนัขตามชุมชนต่างๆ " ในการนี้หากมีชุมชนหรือกลุ่มจิตอาสาท่านใด ต้องการทำหมันหมาแมวจรในชุมชน ขอให้แจ้งความประสงค์มาที่เพจ "สี่ขาขาจร" หรือโทร 081-355-1641
**ขอให้มีทีมงาน มีการเตรียมตัว มีการเตรียมพร้อมทั้งก่อนและหลังทำหมัน
รวมถึงการติดตามอาการหลังการทำหมันให้มีความปลอดภัย ***
โดยทางเครือข่ายคนรักน้องหมาฯ จะช่วยประสานหมอ และสนับสนุนเงินช่วยเหลือ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version