คำแนะนำการเลี้ยงแต่ล่ะสายพันธุ์

หัวข้อ

(1/18) > >>

[1] สุนัขสายพันธุ์ ฟาโรห์ ฮาวนด์ (Pharaoh Hound)

[2] สุนัขสายพันธุ์ ฟอกซ์ฮาวนด์ (Foxhound)

[3] สุนัขสายพันธุ์ ฟอกซ์ เทอร์เรียร์ (Wire Fox Terrier)

[4] สุนัขสายพันธุ์ ฟอกซ์ เทอร์เรียร์ (Smooth Fox Terrier)

[5] สุนัขสายพันธุ์ แพตเทอร์เดล เทอร์เรียร์ (Patterdale Terrier)

[6] สุนัขสายพันธุ์ เพอร์โร เดอ พาสเทอร์ มอลลอร์ควิน (Perro de Pastor Mallorquin)

[7] สุนัขสายพันธุ์ เพอร์โร เดอ พรีซา มอลลอร์ควิน (Perro de Presa Mallorquin)

[8] สุนัขสายพันธุ์ พูเดิล พันธุ์มาตรฐาน (Standard Poodle)

[9] สุนัขสายพันธุ์ พิเรเนียน เมาน์เทน ด็อก (Pyrenean Mountain Dog)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version