พูดคุย แนะนำ ทั่วไป > โรคที่มักพบ

รีวิว ศูนย์โรคระบบประสาทสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาลสัตว์นนทรี

(1/1)

Anuta Smt:
รีวิว ศูนย์โรคระบบประสาทสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาลสัตว์นนทรี
Review Pet Neurology Center. Nontri Pet Hospital.
.
โรงพยาบาลสัตว์นนทรี เปิดให้บริการ “ศูนย์โรคระบบประสาทสัตว์เลี้ยง ”อย่างครอบคลุมรวมไปถึงการวินิจฉัย การรักษาและการฟื้นฟูบำบัดสำหรับสัตว์ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบประสาท โดยมีทีมอาจารย์สัตวแพทย์ระบบประสาทวิทยา ปริญญาเอก จากศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล โดยทำวิจัย University of California, Los Angeles (UCLA) สหรัฐอเมริกา และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์นนทรี ยังมีทีมนักเทคนิค กายภาพบำบัดและทีมบริบาลสัตว์ป่วย ที่สามารถดูแลฟื้นฟูสัตว์เลี้ยงของท่านได้อย่างเต็มความสามารถ และพร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของระบบประสาท
.
.
.
ศูนย์โรคระบบประสาทสัตว์เลี้ยง
โรงพยาบาลสัตว์นนทรี บางเขน
เบอร์โทรศัพท์ 02-955-7845 / 02-955-7846
เปิดบริการ : 09:00-00:00 น.
google map : https://goo.gl/maps/JZcYk8PMRVR2

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version