พูดคุย แนะนำ ทั่วไป > โรคที่มักพบ

เมื่อผู้เลี้ยงพบอาการผิดปกติของสัตว์เลี้ยง โดยมีอาการดังนี้ พบอาการชัก, เดินหัว

(1/1)

Anuta Smt:
เมื่อผู้เลี้ยงพบอาการผิดปกติของสัตว์เลี้ยง
โดยมีอาการดังนี้ พบอาการชัก, เดินหัวเอียง,
เดินเซ, มีอาการมึนงง, อัมพาต, ตาบอด, เดินชน
หากพบอาการดังกล่าว ผู้เลี้ยงควรรีบพาสัตว์เลี้ยง
ของท่าน มาพบสัตวแพทย์ด่วนเพื่อทำการการตรวจ
ประเมินการตอบสนองทางระบบประสาทว่ามีความ
ผิดปกติหรือไม่ สัตวแพทย์จะได้รักษาน้องอย่างได้
ทันท่วงทีค่ะ
ศูนย์โรคระบบประสาทสัตว์เลี้ยง
โรงพยาบาลสัตว์นนทรี บางเขน
เบอร์โทรศัพท์ 02-955-7845 / 02-955-7846
เปิดบริการ : 09:00-00:00 น.
ติดตาม : https://www.facebook.com/PetNeurologyCenter/

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version