พูดคุย แนะนำ ทั่วไป > แนะนำโรงพยาบาลสัตว์

Celeb ชื่อดังแห่งวงการสัตวแพทย์ ด้าน Neurology ระดับปริญญาเอก ระบบประสาทวิทยา

(1/1)

nontripet.hospital:
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

ได้เข้ามาตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาที่สัตวแพทย์หลายท่านสงสัย กับการบรรยายหัวข้อเรื่อง Seizures : How to diagnose and management เรื่องอาการชักไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป. สถานที่จัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 4 และ 5 อาคารโรงพยาบาลสัตว์นนทรี
''
''
''
ขอขอบพระคุณสนับสนุนสัมมนาวิชาการทางสัตวแพทย์ครั้งที่ 2
- บริษัท ที.เจ.แอนนิมัล เฮลท์ จำกัด
- บริษัทเวทเทอรินารี คอนซัลแตนท์ แอนลาบอราทอรี

ขอขอบพระคุณผูอำนวยการโรงพยาบาลสัตว์นนทรี
และที่สำคัญอย่างยิ่ง ต้องขอขอบพระคุณสัตวแพทย์ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม สัมมนาวิชาการในครั้งนี้

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version