พูดคุย แนะนำ ทั่วไป > แนะนำโรงพยาบาลสัตว์

เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump)

(1/1)

nontripet.hospital:สำหรับสัตว์ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับสารน้ำหรือสารอาหาร
หรือยาทางหลอดเลือดดำเพื่อการรักษา การให้จะต้องให้ตาม
ปริมาณที่กำหนดและให้ในระยะเวลาที่กำหนด จึงจะทำให้การ
รักษาเป็นไปตามแผนการให้ยาและส่งผลดีต่อผลการรักษาลด
โอกาสการเกิดความผิดพลาดในการให้ยา
โรงพยาบาลสัตว์นนทรี บางเขน
เบอร์โทรศัพท์ 02-955-7845 / 02-955-7846
เปิดบริการ : 09:00-00:00 น.
.
ติดตาม Facebook : โรงพยาบาลสัตว์นนทรี บางเขน
https://www.facebook.com/NontriPetHospital/
ติดตาม Facebook : ศูนย์โรคระบบประสาทสัตว์เลี้ยง
https://www.facebook.com/PetNeurologyCenter/
ติดตาม Facebook : ศูนย์โรคหัวใจสัตว์เลี้ยง
https://www.facebook.com/PetHeartCenter/
ติดตาม Facebook : ศูนย์โรคมะเร็งและเนื้องอกสัตว์เลี้ยง
https://www.facebook.com/PetOncologyCenter/
ติดตาม Facebook : คลินิกหมอรักแมว
https://www.facebook.com/CatFriendlyClinic/


นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version